Pokrewieństwo (2 linie pokrewieństwa)

Patryk Sieniawski to Potomek w 4. pokoleniu kuzyn Elena Balukiewicz.

Wincenty Werkowski ca 1788
&1817 Marcjanna Rodziewicz 1788-1878
|| |
Józefa Werkowska ca 1841
&1858 Szymon Balukiewicz ca 1841
  Adam Werkowski 1836-?1911
&1861 Karolina Jackiewicz 1841-1905
| |
Elena Balukiewicz 1863   Wincenty Werkowski 1866-1912
&1894 Michalina Perwejnis 1867-1917
  |
    Stanisław Werkowski 1895
&1915 Wiktoria Gajdamowicz 1894
  |
    Paulina Werkowska 1920-2006
&1939 Mieczysław Żylewicz 1913-1997
  |
    x x
& x x
  |
    Patryk Sieniawski

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019