Przodkowie Stefan Bogdański (Stefan Teodor Bogdański)

— Pokolenie - / +  —
[collapse implex] Pomiń łącza GeneWeb

tylko rodzice.

    ┌── Ludomir Bogdański 1848
── Stefan Bogdański 1873-1915
    └── Józefa Czermiejewska 1853

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019