//

Drzewo przodków

[image]
Kajetan
Kossobudzki

1775-1845
  [image]
Justyna
Szadokierska

1792-1814
  Marcin
Leszczyński

ca 1792
  Anna
N.

ca 1792
     


 
[image]
Romuald
Kossobudzki

1811-1841
  Teofila
Leszczyńska

1822
 Romualda
Kossobudzka

1841-1884/

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019