Michał Bieliński 1705-1783

Michał Sarson Bieliński

Rodzice:

Rodzina:


Drzewo przodków:

Adam
Bieliński

  Barbara
Pogorzelska

  Stanisław
Olewiński

  Anna
Modliborska

     


 
obraz
Antoni
Bieliński

  Zofia
Olewińska

 obraz
Michał
Bieliński

1705-1783

Źródła:

 • Ślub:
 • Teki Dworzaczka - 36045 (Poznań - Św. Marcin)
  1740. 29 maj Gen. Mich. Bielinski x Wiktoria Hersztopska. Św: Gen. Józ. Potocki, Ludw. Hersztopski, Franc. Michalski, Jan Hołdokowski, Franc. Medkowski i inni
 • Teki Dworzaczka -  53198 (Broniszewice)
  1740.4/II. (Br.) G. Michał Bieliński x Wiktoria Hersztopska, w obecności rodziców i jej brata Jana (?)
 • Teki Dworzaczka - 9885 (Nr. 1325) 1758
  Michał Bieliński, s. o. Anton. z ol. Zofji Olewińskiej podstoli rawski, i Wiktorja Herstopska, c. o. Michała H. z ol. Marjanny Cieleckiej, małż. kwit. Ludwika z Herstopu H-go, s. o. Mich. z ol. Marjanny Cieleckiej z 1. 100 złp. na poczet jej pos. z d. macierz. (f. 11). Zezn. dz. Grabianowa w p. kość.
 • Zgon: Teki Dworzaczka (Regestry): 37016 (Grodzisk - bernardyni) 1783.4/6. + PMD Michał Bieliński, podstoli rawski, dziedzic dóbr Więckowice, "insignitus stemmate Kolwicz" (!), l. 78

Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Michał Bieliński Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019