Drzewo przodków:

Kazimierz
Tomaszewski

ca 1792
  Marcjanna
Trabuć

ca 1796
  Józef
Strzedziński

ca 1796
  Marcjanna
Czepanko

ca 1800
     


 
Józef
Tomaszewski

1813
  Małgorzata
Strzedzińska

1817
 Anna
Tomaszewska

1845-1891

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019