Więzy pokrewieństwa pomiędzy
Rozalia Kuziej
(Rozalia Perwejnis)

oraz wskazaną osobą wystepującą w bazie....

[relationship shortcut]
[relationship computing mode]:
[relationship display options]
px
Kolor:

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019