Więzy pokrewieństwa pomiędzy Szymon Balukiewicz i...

[relationship shortcut]
[relationship computing mode]:
[relationship display options]
px
Kolor:

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019