Grzegorz Iwanow
  • Urodzony w roku 1814 - Gdańsk

Rodzice

Rodzinatree desc.GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019