Skip navigation menu

Stefania Bauer 1891-1931

Stefania Rybicka
40 lat

Rodzice

Rodzinatree desc.


Drzewo przodków

Franciszek
Bauer

  Augustyna
Ratyńska

 Stefania
Bauer

1891-1931

Źródła

  • Ślub: Warszawa 1908 Aleksander Akt M Nr 465 skan.
  • Zgon: Warszawa 1931 Akt Z Nr 520 skan.
  • Relacja z P.S. Sieniawskim: .

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019