Skip navigation menu

Agnieszka Węglewska 1819-1849

Agnieszka Badowska
30 lat

Rodzice

Rodzinatree desc.


Drzewo przodków

Szczepan
Węglewski

  Katarzyna
Lisiecka

 Agnieszka
Węglewska

1819-1849

Źródła


GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019