Dionizy Wojciechowski
  • Urodzony - Kalisz

Rodzice

Rodzinatree desc.

  • Żona (ślub: ): x x , dzieci:

Rodzeństwo przyrodnie

Ze strony osoby: Marianna Kossobudzka

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019