Kornel Ryszard Ignacy Maurycy Tadeusz Magnus Maria Starzyński
  • Urodzony w roku 1830
  • Numer Identyfikacyjny: 1575

Rodzice: