Jadwiga Zasłona 1917-1990

Jadwiga Jagiełła - Gajcy - Klimczak

Rodzice

Rodzinytree desc.

  • Mąż (ślub: ): x x
  • Mąż (ślub: ): x x
  • Mąż (ślub: ): x x

Drzewo przodków:

Karol
Zasłona

  Katarzyna
Pomrowska

  Aleksander
Zyskowski

1864
  Kazimiera
Pilichowska

     


 
Stanisław
Zasłona

1883
  Romana
Zyskowska

1898
 Jadwiga
Zasłona

1917-1990

Źródła:

  • Urodzenie: Poręba-Kocęby 1917 Akt U Nr 154 skan


Nawigacja:

Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Jadwiga Zasłona Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza linia

  • Numer Identyfikacyjny: 1700

  • GeneWeb v. 7.0.0
    kontakt: Patryk Sieniawski
    © INRIA 1998-2019