Stefania Chomska
  • Urodzona - Warszawa
  • Numer Identyfikacyjny: 4339