Skip navigation menu

Bronisław Drwęski 1841-1891

50 lat
  • Urodzony w roku 1841
  • Zmarł w roku 1891

Rodzice

[image] ojciec
Edmund
Drwęski

1812-1871
59 lat

Rodzinatree desc.


Drzewo przodków

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A C T
Roch
Drwęski

1785-1840
  Honorata
Lutomska

1792-1835
  Karol
Ryll

  Józefa
Puchalska

     


 
[image]
Edmund
Drwęski

1812-1871
  Florentyna
Ryll

 Bronisław
Drwęski

1841-1891

Źródło


GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019