Skip navigation menu

Jan Zinkiewicz 1867-1927

60 lat
  • Urodzony w roku 1867
  • Zmarł w roku 1927 - Wilno

Rodzinatree desc.Źródła

  • Inne: Pani Anna Januszewski - www.familysearch.org link.
  • Ślub: Wilno Kalwaria 1881 Akt M Nr 1 skan kopia.
  • Relacja z P.S. Sieniawskim: .

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019