Ferdynand Himml 1837-1898

Ferdynand Antoni Himml

Rodzice

?
Józef
Himml

ca 1816
?

Rodzinatree desc.GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019