Michał Marcjan Herstopski
 • Zmarł
 • Numer Identyfikacyjny: 2235

Rodzice:

Rodzina:

Rodzeństwo


Drzewo przodków:

obraz
Mikołaj
Hersztopski

ca 1612-
  obraz
Zofia
Zawadzka

ca 1612
  obraz
Wojciech
Koszutski

  obraz
Anna
Rokosowska

     


 
obraz
Zygmunt
Hersztopski

ca 1650-
  obraz
Elżbieta
Koszutska

ca 1650
 obraz
Michał
Hersztopski


Źródła:

 • Inne Teki Dworzaczka:
 • 9885 (Nr. 1325) 1758
  Michał Bieliński, s. o. Anton. z ol. Zofji Olewińskiej podstoli rawski, i Wiktorja Herstopska, c. o. Michała H. z ol. Marjanny Cieleckiej, małż. kwit. Ludwika z Herstopu H-go, s. o. Mich. z ol. Marjanny Cieleckiej z 1. 100 złp. na poczet jej pos. z d. macierz. (f. 11). Zezn. dz. Grabianowa w p. kość.
 • 6558 (Nr. 1269) 1742
  Michał Hersztopsk s. o. Zygmunta z ol. Elżbiety Koszutskiej dziedzic Borgowa p. kość., Borgowo os. dawniej przez ol. Kazimierza H. zezn. brata rodz. ol. Janowi-Wojciechowi Dzierżanowskiemu wojskiemu poznań. w r. 1717 sprzedane, a przez Ludwika H. syna zezn. od sukcesorów Dzierż. windykowane, synowi swemu Ludwikowi H. z Marjanny Cieleckiej zrodz. za 17. 286 złp. sprzedaje (f. 164v)
 • 2223 (Nr. 89) 1707
  G. Marjanna Hersztopska, siostra rodz. ol. Adama Ant. H. bp. †-go, ż. Adama Gliszczyńskiego, kwit. Żydów pilskich czyli synagogę tamt. w im. sw. oraz Michała-Marcjana i Zofji, ż. Jakuba Żółtowskiego, brata i siostry rodz. H-ch, z 300 t. zap. przez ol. brata w test. kościołowi lubaskiemu (f. 174)

Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Michał Hersztopski Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: patryk.s.sieniawski@gmail.com
© INRIA 1998-2019