Kazimierz Herstopski
  • Numer Identyfikacyjny: 2282

Rodzice:

Rodzeństwo


Drzewo przodków:

obraz
Mikołaj
Hersztopski

ca 1612-
  obraz
Zofia
Zawadzka

ca 1612
  obraz
Wojciech
Koszutski

  obraz
Anna
Rokosowska

     


 
obraz
Zygmunt
Hersztopski

ca 1650-
  obraz
Elżbieta
Koszutska

ca 1650
 Kazimierz
Hersztopski


Źródła:


  • Teki Dworzaczka -6558 (Nr. 1269) 1742
    Michał Hersztopski, s. o. Zygmunta z ol. Elżbiety Koszutskiej dziedzic Borgowa p. kość., Borgowo os. dawniej przez ol. Kazimierza H. zezn. brata rodz. ol. Janowi-Wojciechowi Dzierżanowskiemu wojskiemu poznań. w r. 1717 sprzedane, a przez Ludwika H. syna zezn. od sukcesorów Dzierż. windykowane, synowi swemu Ludwikowi H. z Marjanny Cieleckiej zrodz. za 17. 286 złp. sprzedaje (f. 164v)

Nawigacja:

Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Kazimierz Hersztopski Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019