Walerian Nadolski 1883-1945


Walerian Nadolski

Rodzice:

?
Adam
Nadolski

1848-1920
72 lat
?
Anna
Sikora vel. Sikorska

1846-1918
72 lat

Rodzina:


Drzewo przodków:

Jan
Nadolski

1820
  Magdalena
Wardecka

1819-1868
  Jan
Sikora

1814-1865
  Marianna
Przybyszewska

1818-1847
     


 
Adam
Nadolski

1848-1920
  Anna
Sikora vel. Sikorska

1846-1918
 Walerian
Nadolski

1883-1945

Źródła:

  • Urodzenie Warszawa-Wilanów św. Anny 1883 Akt U Nr 58 skan
  • Ślub Karczew 1910 Akt M Nr 42 skan

    Parafia p.w. św. Wita w Karczewie
    Akt małżeństwa Nr 42, Karczew
    Walerian Nadolski & Feliksa Rozenblit - 02.02.1910

    Zdarzyło się w osadzie Karczewie dwudziestego stycznia (drugiego lutego) tysiąc dziewięćset dziesiątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Stanisława Bednarskiego, lat trzydzieści trzy, i Michała Żelazka, lat czterdzieści osiem, obydwóch obywateli zamieszkałych w Karczewie, zawarty tego dnia religijny związek małżeński między Walerianem Nadolskim, sadownikiem zamieszkałym w Otwocku Wielkim, urodzonym w Czerniakowie z Pawła i Anny z Sikorskich, małżonków Nadolskich, kawalerem, lat dwadzieścia sześć, a Feliksą Rozenblit, córką szynkarza, zamieszkałą przy rodzicach w Karczewie i tu urodzoną z Bolesława i Marcjanny z Kamińskich, małżonków Rozenblit, panną, lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym szesnastego, dwudziestego trzeciego i trzydziestego stycznia (według nowego stylu) bieżącego roku. Pozwolenie ojca niewiasty oświadczono ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej między sobą nie zawarli. Religijnej ceremonii małżeństwa do pełnił Proboszcz Parafii Karczew. Akt ten przeczytany i razem z nami podpisany.


Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Walerian Nadolski Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: patryk.s.sieniawski@gmail.com
© INRIA 1998-2019