Feliksa Rozenblit 1890-1977


Feliksa Nadolska

Rodzice:

Rodzina:


Drzewo przodków:

Jankiel
Rozenblik

1825
  Chana
Sznayderman

1826
  Antoni
Kamieński

1836
  Łucja
Trzaskowska

1835
     


 
Bolesław
Rozenblit

1859
  Marianna
Kamińska

1868
 Feliksa
Rozenblit

1890-1977

Źródła:

  • Urodzenie Karczew 1890 Akt U Nr 257 skan
  • Ślub Karczew 1910 Akt M Nr 42 skan

    Parafia p.w. św. Wita w Karczewie
    Akt małżeństwa Nr 42, Karczew
    Walerian Nadolski & Feliksa Rozenblit - 02.02.1910

    Zdarzyło się w osadzie Karczewie dwudziestego stycznia (drugiego lutego) tysiąc dziewięćset dziesiątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Stanisława Bednarskiego, lat trzydzieści trzy, i Michała Żelazka, lat czterdzieści osiem, obydwóch obywateli zamieszkałych w Karczewie, zawarty tego dnia religijny związek małżeński między Walerianem Nadolskim, sadownikiem zamieszkałym w Otwocku Wielkim, urodzonym w Czerniakowie z Pawła i Anny z Sikorskich, małżonków Nadolskich, kawalerem, lat dwadzieścia sześć, a Feliksą Rozenblit, córką szynkarza, zamieszkałą przy rodzicach w Karczewie i tu urodzoną z Bolesława i Marcjanny z Kamińskich, małżonków Rozenblit, panną, lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym szesnastego, dwudziestego trzeciego i trzydziestego stycznia (według nowego stylu) bieżącego roku. Pozwolenie ojca niewiasty oświadczono ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej między sobą nie zawarli. Religijnej ceremonii małżeństwa do pełnił Proboszcz Parafii Karczew. Akt ten przeczytany i razem z nami podpisany.


Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Feliksa Rozenblit Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019