Skip navigation menu

Józef Kossobudzki 1811-1875

Józef Jan Kossobudzki
64 lat

Rodzice

[image] ojciec
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
78 lat
[image] matka
Estera
Szadokierska

1790-1866
76 lat

RodzeństwoTree


Drzewo przodków

1 2 3 4 5
A C T
[image]
Jerzy
Kossobudzki

1720-/1810
  [image]
Teresa
Wieszczycka

ca 1720-1812/
  x
x

  x
x

     


 
[image]
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
  [image]
Estera
Szadokierska

1790-1866
 [image]
Józef
Kossobudzki

1811-1875

Inne więzy Tree

Relacje: Józef Kossobudzki

Źródła

  • Urodzenie: Bratoszewice 1811 Akt U BN Stronnica 3 skan kopia.
  • Zgon: Miedzna 1875 Akt Z Nr 79.
  • Relacja z P.S. Sieniawskim: .

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019