Skip navigation menu

Emilian Kossobudzki 1823-1902

Emilian Aleksander Kossobudzki
79 lat

Rodzice

[image] ojciec
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
78 lat
[image] matka
Estera
Szadokierska

1790-1866
76 lat

RodzeństwoTree


Drzewo przodków

1 2 3 4 5
A C T
[image]
Jerzy
Kossobudzki

1720-/1810
  [image]
Teresa
Wieszczycka

ca 1720-1812/
  x
x

  x
x

     


 
[image]
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
  [image]
Estera
Szadokierska

1790-1866
 Emilian
Kossobudzki

1823-1902

Inne więzy Tree

Świadkowie wydarzeń dla Emilian Kossobudzki
  • Urodzenie (1823): x x.

Źródła

  • Urodzenie: Bratoszewice 1823 Akt U Nr 6 skan kopia
  • Bratoszewice - Akta urodzeń z księgi 1812-1842 (łacina)

    Emilian Aleksander Kossobudzki

  • .
  • Zgon: Warszawa św. Aleksander 1902 Akt Z Nr 258.
  • Relacja z P.S. Sieniawskim: .

GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019