Aleksander Kossobucki

Rodzice:

obraz ojciec
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
78 lat
obraz matka
Estera
Szadokierska

1790-1866
76 lat

Rodziny:

Rodzeństwo


Drzewo przodków:

obraz
Jerzy
Kossobudzki

1720-/1810
  obraz
Teresa
Wieszczycka

ca 1720-1812/
  x
x

  x
x

     


 
obraz
Felicjan
Kossobudzki

1763-1841
  obraz
Estera
Szadokierska

1790-1866
 obraz
Aleksander
Kossobudzki

1820-1888

Inne więzy Tree

Wydarzenia w których Aleksander Kossobudzki świadczy:

Źródła:

  • Urodzenie Bratoszewice 1820 Akt U Nr 20 skan - kopia
  • Bratoszewice - Akta urodzeń z księgi 1812-1842 (łacina)

    Aleksander Kossobudzki

  • Ślub 1 Grabów 1843 Akt M Nr 17 skan - kopia
  • Ślub 2 Topola Królewska 1867 Akt zapowiedź Nr 10 skan
  • Zgon Borkowo Kościelne 1888 Akt Z Nr 30 Kurjer Warszawski. R. 69, 1889, nr 332 zobacz24-11-1888

Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Aleksander Kossobudzki Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza linia


GeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk Sieniawski
© INRIA 1998-2019