Adam Nadolski 1848-1920


Adam Nadolski

Rodzice:

?
?
Magdalena
Wardecka

1819-1868
49 lat

Rodzina:


Drzewo przodków:

Bonifacy
Nadolski

1793-
  Marianna
Świderska

1796-1855
  Mateusz
Wardecki

1790
  Agata
Ciarka

1780
     


 
Jan
Nadolski

1820
  Magdalena
Wardecka

1819-1868
 Adam
Nadolski

1848-1920

Źródła:

 • Urodzenie Warszawa-Wilanów 1848 Akt U Nr 121 skan
 • Ślub Warszawa-Wilanów św. Anny 1870 Akt M Nr 2 skan

  Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
  Akt małżeństwa Nr 2, Czerniaków 
  Adam Nadolski & Anna Sikora - 07.02.1870

  Zdarzyło się we wsi Wilanowie dwudziestego szóstego stycznia (siódmego lutego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, o godzinie piątej po południu.Oświadczamy, że w obecności świadków Mateusza Grochal, lat czterdzieści pięć, i Antoniego Wardeckiego, lat trzydzieści pięć, gospodarzy zamieszkałych we wsi Czerniakowie, zawarte tego dnia prawowite małżeństwo między Adamem Nadolskim, kawalerem, lat dwadzieścia jeden, urodzonym i zamieszkałym na gospodarstwie we wsi Czerniakowie, synem nieżyjących Jana i Magdaleny z Wardeckich, małżonków Nadolskich, i Anną Sikorówną, panną, lat dwadzieścia dwa, urodzoną i zamieszkałą przy rodzinie we wsi Czerniakowie, córką nieżyjących Jana i Marianny z Przybyszewskich, małżonków Sikorów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym w dniach: jedenastego (dwudziestego trzeciego), dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) stycznia i dwudziestego piątego stycznia (szóstego lutego) bieżącego roku. Przeszkód żadnych do zawarcia tego małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że żadnej umowy przed zawarciem małżeństwa nie zawierali. Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom nieznającym pisma przeczytany, i przez nas tylko podpisany. Ks. Antoni Stelmaszczyk, Proboszcz Parafii Wilanowskiej

 • Zgon Warszawa-Czerniaków św. Bonifacy 1920 Akt Z Nr 233 skan

Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Adam Nadolski Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: Patryk S. Sieniawski
© INRIA 1998-2019