Anna Nadolska

Rodzice:

?
Jan
Sikora

1814-1865
50 lat
?
Marianna
Przybyszewska

1818-1847
29 lat

Rodzina:


Drzewo przodków:

Maciej
Sikora

1785-1823
  Katarzyna
Nadolska

♄1822
  Stanisław
Przybyszewski

1788-1844
  Apolonia
Kaczorowska

1786-1851
     


 
Jan
Sikora

1814-1865
  Marianna
Przybyszewska

1818-1847
 Anna
Sikora vel. Sikorska

1846-1918

Źródła:

 • Urodzenie Warszawa-Wilanów św. Anny 1846 Akt U Nr 57 skan
 • Ślub Warszawa-Wilanów św. Anny 1870 Akt M Nr 2 skan

  Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
  Akt małżeństwa Nr 2, Czerniaków 
  Adam Nadolski & Anna Sikora - 07.02.1870

  Zdarzyło się we wsi Wilanowie dwudziestego szóstego stycznia (siódmego lutego) tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, o godzinie piątej po południu.Oświadczamy, że w obecności świadków Mateusza Grochal, lat czterdzieści pięć, i Antoniego Wardeckiego, lat trzydzieści pięć, gospodarzy zamieszkałych we wsi Czerniakowie, zawarte tego dnia prawowite małżeństwo między Adamem Nadolskim, kawalerem, lat dwadzieścia jeden, urodzonym i zamieszkałym na gospodarstwie we wsi Czerniakowie, synem nieżyjących Jana i Magdaleny z Wardeckich, małżonków Nadolskich, i Anną Sikorówną, panną, lat dwadzieścia dwa, urodzoną i zamieszkałą przy rodzinie we wsi Czerniakowie, córką nieżyjących Jana i Marianny z Przybyszewskich, małżonków Sikorów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym w dniach: jedenastego (dwudziestego trzeciego), dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) stycznia i dwudziestego piątego stycznia (szóstego lutego) bieżącego roku. Przeszkód żadnych do zawarcia tego małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że żadnej umowy przed zawarciem małżeństwa nie zawierali. Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom nieznającym pisma przeczytany, i przez nas tylko podpisany. Ks. Antoni Stelmaszczyk, Proboszcz Parafii Wilanowskiej

 • Zgon Warszawa-Czerniaków św. Bonifacy 1918 Akt Z 214

Nawigacja:

Drzewo potomków Drzewo przodków: Szukanie pokrewieństwa z Anna Sikora vel. Sikorska Relacja z P.S. Sieniawskim - najkrótsza liniaGeneWeb v. 7.0.0
kontakt: patryk.s.sieniawski@gmail.com
© INRIA 1998-2019